Αναζήτηση:
 
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
GUNET.gr
ects-ds
Erasmus-DS-ECTS
Diploma Supplement


 
 
Προκηρύξεις > Αναλυτικά
 
20/02/2008-15/04/2008 Προκήρυξη Διαγωνισμού Σήματος ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ.

Κατηγορία: Προμήθειες/Ανοικτοί Δημόσιοι Διαγωνισμοί
Περιγραφή: Το Συμβούλιο του ΤΕΙ Λάρισας, επιθυμεί να υιοθετήσει Σήμα - Λογότυπο, το οποίο στο εξής θα αποτελεί το αναγνωριστικό σύμβολό του.

Για τον λόγο αυτό προκηρύσσει Διαγωνισμό Σήματος - Λογότυπου με θέμα: ‘Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Λάρισας’.

Το Λογότυπο αυτό θα σηματοδοτεί τις δραστηριότητες του ΤΕΙ Λάρισας και θα συνοδεύει όλες τις εικαστικές του αναφορές (πινακίδες, έγγραφα, διαφημιστικά έντυπα κτλ).

Θα απονεμηθούν 3 βραβεία.

Προθεσμία
Οι προτάσεις των διαγωνιζομένων θα πρέπει να αποσταλούν μέχρι την 15 Απριλίου 2008 στην ταχυδρομική διεύθυνση του ΤΕΙ Λάρισας με συστημένο φάκελο (ΤΕΙ Λάρισας, Γραφείο Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων ΤΕΙ Λάρισας, 41110).

Η συμμετοχή δεν θα είναι έγκυρη εάν οι φάκελοι φέρουν σφραγίδα ταχυδρομείου μετά την ανωτέρω προθεσμία.

Διαδικασία αξιολόγησης

Τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης θα βαθμολογήσουν τα έργα σε εκατοντάβαθμη κλίμακα. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα ανακοινωθούν την 30 Απριλίου 2008 2008.

Η επίσημη παρουσίαση του σήματος θα πραγματοποιηθεί σε ειδική εκδήλωση.

Συμμετοχές
Η συμμετοχή είναι ελεύθερη για όλους. Οι συμμετέχοντες μπορούν να στείλουν όσες προτάσεις επιθυμούν.

Οι προτάσεις θα υποβληθούν εκτυπωμένες σε έγγραφο διαστάσεων Α4 καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή (CD) και ο τύπος του αρχείου θα πρέπει να είναι σε μορφή .tif, .eps, .ai, .cdr, .psd με ελάχιστη ανάλυση 300dpi.

Το σήμα θα φέρει υποχρεωτικά το λογότυπο Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ

Το όλο έμβλημα πρέπει να είναι τοποθετημένο 3 φορές μέσα στη σελίδα σε 3 διαστάσεις (διαγωνίου): μεγάλο (16cm), μεσαίο (6cm), και μικρό (2,5cm). Το έμβλημα να είναι έγχρωμο και πρέπει να υποβληθεί και η ασπρόμαυρη εκδοχή του σε ένα δεύτερο αντίγραφο με τις ίδιες διαστάσεις.

Κριτήρια αξιολόγησης των σχεδίων

Οι προτάσεις των υποψηφίων θα κριθούν με βάση την τεκμηρίωση της ιδέας και των αρχών σχεδιασμού, την λειτουργικότητα, την πρωτοτυπία και την δυνατότητα αποτύπωσης και αναπαραγωγής με τα μέσα που διαθέτει η σύγχρονη τεχνολογία, πάνω σε διαφορετικά υλικά (μέταλλο, γυαλί, πλαστικό, ξύλο).

Άξονας της ιδέας θα μπορούσε να είναι ο βασικός προσανατολισμός του ΤΕΙ Λάρισας, όπως αυτός εκφράζεται από το πνεύμα εξέλιξης, εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης που το διακατέχει.

Γενικοί όροι
α. Οι βραβευμένοι, υπογράφουν έγγραφο με το οποίο παραχωρούν τα δικαιώματα χρήσης και εκμετάλλευσης του σήματος στο ΤΕΙ Λάρισας, χωρίς να θεμελιώνεται δικαίωμα άλλης αμοιβής.
β. Το Συμβούλιο του ΤΕΙ Λάρισας έχει το δικαίωμα προβολής του διαγωνισμού και των διαγωνιζομένων, ως και να δημοσιοποιήσει την διαδικασία βράβευσης, τα ονόματα και φωτογραφίες των βραβευμένων.
γ. Όλες οι προτάσεις που θα υποβληθούν πρέπει να είναι πρωτότυπες.
δ. Προτάσεις που πιθανόν μοιάζουν με ήδη υπάρχοντα σήματα, θα αποκλειστούν από την Επιτροπή Αξιολόγησης.
ε. Όλες οι κατατεθειμένες προτάσεις μετά την υποβολή τους δεν επιστρέφονται.
στ. Το Συμβούλιο του ΤΕΙ Λάρισας διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει ή να μεταβάλει τις ημερομηνίες του διαγωνισμού.
ζ. Η συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό, συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων του, από μέρους των διαγωνιζομένων.

Πληροφορίες
Γραφείο Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων
ΤΕΙ Λάρισας,
τηλ. 2410 684503,
e-mail pr@teilar.gr 

Υλικό προκήρυξης:
 
 
 
Γραφείο Διασύνδεσης
Πως θα μας βρείτε

Παρουσίαση σε video mp4 του TEI

ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΙΟΝΥΣΟΣ
e-Γραμματεία

facebook twitter
msc
Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών


 GYM
Γραφείο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

EAP
Υποστήριξη των ΟΣΣ στο ΤΕΙ Θεσσαλίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

 
Webcam Live
Λάρισα-Κεντρική Πλατεία
Δωρεάν Υπηρεσία

καιρός weather.gr

 
 

Copyright © 2007 - 2019 : TEI Θεσσαλίας
Created by ItBiz